Taal als basis

Taal als basis

Eerste opvang voor nieuwkomers

Op de Rembrandt van Rijn bieden we eerste opvang aan kinderen die net in Nederland zijn in de leeftijden 6 tot 12 jaar. Kinderen voor de eerste opvang komen in Unit T. De T staat voor Taalklas.

Unit T biedt een leerrijke omgeving voor deze kinderen, waarin ze de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Het onderwijs is in deze klassen vooral op taal gericht. Naast het 'taal-bad' krijgen de kinderen ook alle reguliere vakken aangeboden, zoals rekenen, aardrijkskunde en bewegingsonderwijs. Ons doel is om het kind na 1 jaar (40 schoolweken) in te laten stromen in een reguliere klas en dat de leerling het onderwijs dan verder kan volgen. 

Voor kinderen die 4 of 5 jaar zijn is er geen speciale opvangklas. Het kleuterprogramma is al ingericht op de taalontwikkeling en het communiceren met elkaar. Anderstalige kleuters komen dus gewoon in onze reguliere kleuterklas. Dat betekent ook dat anderstalige kleuters ook kunnen starten op een school in de buurt van hun woonadres. 
 

Oekraïense klas

Vanaf het schooljaar 2022 - 2023 zijn we een een Oekraïense klas gestart op locatie de Franciscusschool, Woerden. 
 

Taal is voor iedereen belangrijk

Het goed spreken, lezen, luisteren en schrijven van de Nederlandse taal is onze belangrijkste speerpunt. Wij bieden naast de gewone methodes voor taalonderwijs ook NT2 aan. NT2 staat voor 'Nederlands als tweede taal' en is in eerste instantie gericht op leerlingen die een andere moedertaal hebben. Maar het werkt ook heel goed voor leerlingen die taal heel lastig vinden. Door de manier waarop NT2 werkt, kunnen alle leerlingen profiteren van een ruim taalaanbod, gericht op verschillende onderwijsbehoeftes.