Onze MR en OR

Ouders en leerlingen zijn belangrijke samenwerkingspartners van school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) geven we daar formeel vorm aan.


Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is deels personeelsgeleding en deels oudergeleding. Deze leden kijken en denken mee in het beleid van de school. Documenten en notulen van de MR zijn op te vragen via de voorzitter van de MR: Jan Paul, janpaul.birkhoff@blr-bimon.nl
 

Ouderraad

De ouderraad helpt en ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen in en om de school. Door de ouderraad kunnen alle activiteiten succesvol plaatsvinden.