Onze MR en OR

Ouders en leerlingen zijn belangrijke samenwerkingspartners van school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) geven we daar formeel vorm aan.


Ouderraad


De ouderraad helpt en ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen in en om de school. Door de ouderraad kunnen alle activiteiten succesvol plaatsvinden. 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken en het beleid op school. De MR is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de school. Het bestuur van de school is de gesprekspartner van de MR, veelal vertegenwoordigd door de schooldirecteur. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een instemmings- of een adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden kunnen de gehele MR toekomen of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding. Daarnaast heeft de MR het recht om over alle zaken ongevraagd advies uit te brengen.

Voor het ministerie van Onderwijs horen openbare basisscholen Rembrandt van Rijn en De Achtsprong uit Woerden bij elkaar. Samen vallen wij onder het zgn. brinnummer 11OC en zijn we bij het ministerie bekend onder de naam De Achtsprong. Beide scholen hebben leden afgevaardigd die samen 1 MR vormen. In deze MR zitten personeelsleden en ouders. Ongeveer 7 keer per jaar vergadert de MR; daarbij is dikwijls de directeur van onze scholen aanwezig om toelichting te geven. Voor een aantal voorgenomen besluiten van de directeur van de scholen of van Stichting Klasse heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.
 
De MR bestaat in 2022-20223 uit:
- Ingrid Rozema - Bouwman (voorzitter, ouderlid De Achtsprong)
- Karen Bree (personeelslid De Achtsprong en Rembrandt van Rijnschool)
- Hester Durieux-Hungerink (personeelslid Rembrandt van Rijnschool)
- Sharon Ram (ouderlid De Achtsprong)
- Sabrina Asmussen (personeelslid De Achtsprong)